Xác Sống Đáng Sợ (Phần 7) – Fear the Walking Dead (Season 7) ()


 

Phần ngoại truyện của A Walking Dead lấy bối cảnh ở Los Angeles, California. Theo chân hai gia đình, những người phải nhóm lại với nhau để sống sót sau ngày tận thế không xác thực.

Mở rộng