Vương Triều Cuối Cùng (Phần 4) – The Last Kingdom (Season 4) ()


 

Khi Alfred Đại đế bảo vệ vương quốc của mình khỏi những kẻ xâm lược Bắc Âu, Uhtred – sinh ra là một người Saxon nhưng được người Viking nuôi dưỡng – tìm cách tuyên bố quyền khai sinh của tổ tiên.

Mở rộng