Vùng Đất – The Land (Kraj) ()


 

Ở Ba Lan đương đại, những người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau phải đối mặt với những tình huống chung dường như khiến họ phát điên.

Mở rộng