Vùng Đất Quỷ Dữ 3: Tuyệt Diệt / Ngày Tận Thế – Resident Evil: Extinction ()


 

Sau thảm họa tại thành phố Raccoon, Alice tiếp tục hành trình lật đổ tổ chức Umbrella. Băng qua sa mạc Nevada và phế tích Las Vegas, Alice gặp nhóm người sống sót đang tìm cách đi đến Alaska.

Mở rộng