Vùng Biển Hiểm Nguy – Mako ()


 

Tám Doanh nhân quyết định đến địa điểm của Con tàu Elsalam đã bị chìm cách đây nhiều năm để làm một bộ phim tài liệu, nơi họ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ở đó.

Mở rộng