Vua Hổ (Phần 2) – Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Season 2) ()


 

Một chủ vườn thú mất kiểm soát lạc giữa các nhân vật lập dị trong câu chuyện có thật về âm mưu thuê giết người. Câu chuyện bắt nguồn từ thế giới ngầm: nuôi mèo lớn.

Mở rộng