Vì Người Phụ Nữ Ấy – Ride or Die ()


 

Rei giúp người phụ nữ cô đem lòng yêu nhiều năm thoát khỏi người chồng bạo hành. Trong khi chạy trốn, cảm xúc của họ dành cho nhau bùng cháy.
Mở rộng