Vết Xé Theo Đường Kẻ (Phần 1) – Tear Along The Dotted Line (Season 1) ()


 

Một họa sĩ vẽ tranh biếm họa ở Rome với bức tranh vẽ về lương tâm phản ánh về con đường của anh ấy trong cuộc sống và một tình yêu chắc chắn khi anh ấy và bạn bè của mình đi du lịch bên ngoài thành phố.

Mở rộng