Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc – Hitman’s Wife’s Bodyguard ()


 

Người vệ sĩ Michael Bryce tiếp tục tình bạn của mình với sát thủ Darius Kincaid khi họ cố gắng cứu vợ của Darius là Sonia.

Mở rộng