Tù nhân: New Orleans (Phần 1) – Jailbirds New Orleans (Season 1) ()


 

Những lời tán tỉnh, tán tỉnh và nói chuyện trong nhà vệ sinh giảm dần giữa những phụ nữ bị giam giữ tại Trung tâm Tư pháp Orleans ở New Orleans trong loạt phim thực tế nghiệt ngã này.

Mở rộng