Tử Chiến Liên Hành Tinh (Phần Mở Đầu – Mini series) – Battlestar Galactica Mini Series ()


 

Con người bị loài Cylon tấn công, và những người còn sống sót của 12 thuộc địa tập trung thành hạm đội Battlestar Galactica bắt đầu cuộc hành trình đi tìm thuộc địa thứ 13, đồng thời phải liên tục chiến đấu chống lại loài Cylon luôn theo sát phía sau…

Mở rộng