Truyền Thông Xử Án (Phần 1) – Trial by Media (Season 1) ()

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: N/A

Diễn viên: N/A


 

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại của chúng ta, nơi các bộ phim truyền hình thực tế ngày càng được chuyển thành một hình thức giải trí, loạt phim này phản ánh về một số thử nghiệm ấn tượng và đáng nhớ nhất trong lịch sử gần đây.

Mở rộng