Wang Shicong, chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng, đã chết thảm tại nhà riêng. Công tố viên Liang Wenchao (Zhang Zhen) và vợ anh, cảnh sát hình sự A Bao (Janine Chang), đã học được trong …

Mở rộng