Trở Về – Go Back ()


 

Sự hỗ trợ của cảnh sát mới đầy tham vọng đang lo lắng một cách kỳ lạ cho cô ấy sau khi gặp nhân viên xã hội Oh Soon. Vào một ngày hè nóng nực, một đứa trẻ đã bị bắt cóc. Thông điệp kỳ lạ của kẻ bắt cóc để quyên góp cho trung tâm phúc lợi nếu anh ta muốn sống sót được đưa ra thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Và Ji Won nghi ngờ mối liên hệ giữa các sự kiện và Lễ Ngũ tuần.

Mở rộng