Trở Lại Vida (Phần 2) – Vida (Season 2) ()

Hoàn tất (10/10)35 min Phim Bộ, Phim Bộ Mỹ, Phim Tâm Lý


 

Chương trình này kể về cuộc sống của hai chị em người Mỹ gốc Mexico, Emma và Lyn, từ Eastside của Los Angeles, những người không thể khác biệt hay xa cách nhau hơn. Hoàn cảnh lực lượng …

Mở rộng