Trận chiến sông Scheldt – The Forgotten Battle ()


 

Năm 1944, Chiến tranh thế giới thứ hai. Một phi công lái tàu lượn người Anh, một cậu bé Hà Lan chiến đấu bên phía Đức và một nữ thành viên kháng chiến Hà Lan cuối cùng đều tham gia vào Trận chiến Scheldt. Sự lựa chọn của họ khác nhau, nhưng mục tiêu của họ là giống nhau: tự do.

Mở rộng