Trại Cải Tạo (Phần 8) – Wentworth (Season 8) ()


 

Bea Smith bị nhốt trong khi chờ xét xử vì âm mưu giết chồng và phải học cách sống trong tù.

Mở rộng