Maxi, người sống sót sau một cuộc tấn công khủng bố, gia nhập cậu sinh viên kháu khỉnh Karl và trở thành một phần của phong trào thanh niên châu Âu; một mục đích không gì khác hơn là giành lấy quyền lực.

Mở rộng