Tình Yêu 101 (Phần 1) – Ask 101 (Season 1) ()


 

Vào những năm 1990, Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm các thanh thiếu niên bị ruồng bỏ cùng nhau làm cho giáo viên yêu dấu của họ phải lòng nhau, vì vậy cô sẽ có lý do để ở lại với họ.

Mở rộng