Tình Dục, Tình Yêu Và Goop (Phần 1) – Sex, Love & Goop (Season 1) ()


 

Trong chương trình thực tế này, Gwyneth Paltrow và đội ngũ chuyên gia giúp các cặp đôi can đảm thăng hoa hơn và kết nối sâu sắc hơn trong chuyện gối chăn.

Mở rộng