25 năm sau loạt án mạng ban đầu ở Woodsboro, một Ghostface mới xuất hiện, và Sidney Prescott phải quay lại để khám phá sự thật.

Mở rộng