Một cuộc hành trình đầy cảm xúc theo chân một nhà khoa học não bị ám ảnh về việc tìm ra các công nghệ mới để truy cập ý thức và ký ức của não. Cuộc sống của anh ấy đi ngang khi gia đình anh ấy trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn bí ẩn và anh ấy sử dụng kỹ năng của mình để truy cập ký ức từ não của vợ mình để ghép lại bí ẩn về những gì thực sự đã xảy ra với gia đình anh ấy và lý do tại sao.

Mở rộng