Tia Chớp Đen (Phần 4) – Black Lightning (Season 4) ()


 

Một hiệu trưởng của một trường học theo chủ nghĩa thập tự chinh đã trở lại hoạt động như một siêu anh hùng điện người Mỹ gốc Phi ban đầu.

Mở rộng