Thuốc Lá Cuộn Tay – Hand Rolled Cigarette ()


 

Câu chuyện về một người lính Anh-Trung đã nghỉ hưu và một thanh niên Nam Á bị thiệt thòi phải đối mặt với hoàn cảnh bị xã hội ruồng bỏ như thế nào.

Mở rộng