Thuật Ngũ Hành – Wuxing Xiangshu ()


 

Một nhóm khảo cổ Nhật Bản đã đến Thiên Tân để tìm ra loại thuốc Trường Sinh “Huyết Thái Tuế” như trong truyền thuyết. Nghĩa sỹ Hộ Quốc Xã vì muốn ngăn cản đội khảo cổ học đã tìm đến sự giúp đỡ của Tiểu thần Toán Viên Nguyên. Trải qua nguy hiểm Viên Nguyên đã lấy được bản đồ cất giữ kho báu nhưng không ngờ rằng lại dẫn đến cái chết của những người thân. Hận thù và đại nghĩa làm cho Viên Nguyên quyết tâm dấn thân vào con đường đối kháng với đội khảo cổ Nhật Bản.

Mở rộng