Thứ 6 Đen Tối – Black Friday ()


 

Một nhóm nhân viên cửa hàng đồ chơi phải bảo vệ nhau khỏi một đám người mua sắm bị nhiễm ký sinh trùng.

Mở rộng