Năm 1991, Somalia bị chiến tranh tàn phá, các nhân viên và gia đình của cả sứ quán Hàn Quốc và Triều Tiên đều có cùng mục tiêu: trốn thoát khỏi Mogadishu.

Mở rộng