Thợ Săn Phát Xít (Phần 1) – Hunters (Season 1) ()


 

Một nhóm thợ săn phát xít đa dạng sống ở thành phố New York năm 1977 phát hiện ra hàng trăm quan chức cấp cao của Đức Quốc xã đang âm mưu tạo ra một Đệ Tứ ở Hoa Kỳ. Đội ngũ chiết trung sẽ thực hiện một nhiệm vụ đẫm máu để đưa họ ra công lý.

Mở rộng