The Simpsons the Good, Bart và Loki – The Simpsons the Good, the Bart, and the Loki ()


 

Bị trục xuất khỏi Asgard một lần nữa, Loki phải đối mặt với những đối thủ khó khăn nhất của mình: Gia đình Simpsons và những anh hùng mạnh nhất của Springfield.

Mở rộng