Giải Pháp Cuối Cùng – The Last Full Measure ()


 

Ba mươi bốn năm sau khi chết, Airman William H. Pitsenbarger, Jr. (“Pits”) được trao tặng danh dự quân sự cao nhất của quốc gia, vì những hành động của anh ta trên chiến trường.

Mở rộng