• 1 - ENG
  • 2 - ENG
  • 3 - ENG
  • 4 - ENG
  • 5 - ENG
  • 6 - ENG
  • 7 - ENG
  • 8 - ENG
  • 9 - ENG
  • 10 - ENG


 

Bộ phim The Man in the High Castle: Season 4 (Thế Giới Khác: Phần 4) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Philip K. Dick. Bối cảnh bộ phim là một thế giới khác khi Phát xít Đức chiến thắng chiến tranh thế giới thứ 2.

Mở rộng