The Boys (Phần 2) – The Boys (Season 2) ()

  • Tập 01 Engsub
  • Tập 02 Engsub
  • Tập 03 Engsub
  • Tập 04 Engsub
  • Tập 05 Engsub
  • Tập 06 Engsub
  • Tập 07 Engsub
  • Tập 08 Engsub


 

Một nhóm người cảnh giác bắt đầu hạ gục những siêu anh hùng tham nhũng lạm dụng siêu năng lực của họ.

Mở rộng