Thánh Lễ Ác Mộng (Phần 1) – Midnight Mass (Season 1) ()


 

Vị linh mục trẻ lôi cuốn mang đến những phép màu huy hoàng, bí ẩn tăm tối và làm sống lại đức tin cho một thị trấn đang chết dần chết mòn và rất cần có niềm tin.

Mở rộng