Thảm họa Chernobyl: Vực Sâu – Chernobyl: Abyss ()


 

Câu chuyện về một người lính cứu hỏa anh hùng, người từng là một trong những người thanh lý Chernobyl

Mở rộng