Sự Hình Thành (Phần 1) – Foundation (Season 1) ()


 

Một câu chuyện phức tạp về con người rải rác trên các hành tinh khắp thiên hà, tất cả đều sống dưới sự thống trị của Đế chế Ngân hà.

Mở rộng