Star Trek: Picard (Phần 1) – Star Trek: Picard (Season 1) ()


 

Cốt truyện được giữ dưới kết thúc tốt đẹp. Được mô tả như là một bộ tiếp theo của Star Trek: The Next Generation (1987), và tập trung vào Thuyền trưởng Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart) trong chương tiếp theo của cuộc đời ông.

Mở rộng