Các thành viên của ‘Tân Tây Du Ký’ sẽ đi cắm trại vào mùa xuân.

Mở rộng