Shang-Chi Và Huyền Thoại Thập Nhẫn – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ()


 

Bộ phim, dựa trên Marvel Comics, sẽ tập trung vào Shang-Chi; ‘Bậc thầy của Kung-Fu’.

Mở rộng