Sát Thủ Xe Lăn – Kills on Wheels ()


 

Hai thanh thiếu niên khuyết tật đang tìm kiếm lý do để sống, hợp tác với một người đi xe lăn.

Mở rộng