Hitman chuyên nghiệp Long đảm nhận một nhiệm vụ tại Nhật Bản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, anh phải chạy trốn. Bị thương nặng, anh phải lánh nạn ở một khu vực vắng vẻ của một thị trấn nhỏ.

Mở rộng