Sắc Màu Tình Yêu – Colors of Love ()


 

Khi thủ thư Taylor Harris đột ngột mất việc, cô trở về quê hương nhỏ của mình ở Montana, nơi cô tham gia giúp cứu khách sạn ở thị trấn nhỏ của anh trai mình khỏi tay tài phiệt Joel Sheenan, người muốn cải tạo nó.

Mở rộng