Nhân viên bảo vệ người Mỹ Richard Jewell cứu hàng ngàn mạng sống từ một quả bom phát nổ tại Thế vận hội năm 1996, nhưng bị các nhà báo và báo chí phỉ báng tuyên bố rằng anh ta là một kẻ khủng bố.

Mở rộng