Một khách sạn phát triển xây dựng một chi nhanh mới, vào đúng ngày thi công thì xảy ra tai nạn và bị rắn chúa tấn công . Sau này, Ông chủ Lý đã dùng hết tiền xây khách sạn để làm từ thiện thế nhưng con trai ông Lý, Lý Tông Diệu không đồng ý, Anh ta muốn chiếm  lấy cả khách sạn. Mục đích là sử dụng huyết thanh của vua chúa như một thử nghiệm để kiếm tiền. Sau tất cra những gì gây ra, Lý  Tông Diệu và những người gây ra tội ác không thể nào thoát được sự trả thù của rắn chúa

Mở rộng