Quản Gia Người Dơi (Phần 2) – Pennyworth (Season 2) ()


 

Câu chuyện về nguồn gốc của Alfred Pennyworth, một cựu lính đặc nhiệm sống ở London và cách anh ta đến làm việc cho cha của Bruce Wayne.

Mở rộng