Con Trai Sát Nhân (Phần 1) – Prodigal Son (Season 1) ()


 

Malcolm Bright, một trong những nhà tâm lý học tội phạm giỏi nhất, sử dụng thiên tài vặn vẹo của mình để giúp NYPD giải quyết tội phạm.

Mở rộng