Phúc Âm Lúc Nửa Đêm (Phần 1) – The Midnight Gospel (Season 1) ()


 

Clancy, một tàu vũ trụ với một trình giả lập đa vũ trụ đang gặp trục trặc, người rời khỏi nhà của mình để phỏng vấn những sinh vật sống trong thế giới sắp chết.

Mở rộng