Phê Pha (Phần 2) – Euphoria (Season 2) ()


 

Cái nhìn về cuộc sống của một nhóm học sinh trung học khi họ vật lộn với các vấn đề về ma túy, tình dục và bạo lực.

Mở rộng