Ống Kính Kinh Dị (Phần 2) – Prank Encounters (Season 2) ()


 

Đưa hai người hoàn toàn xa lạ, mỗi người đều nghĩ rằng họ đang bắt đầu ngày đầu tiên của mình với một công việc mới. Đó là công việc kinh doanh bình thường cho đến khi con đường của họ va chạm và những công việc bán thời gian này biến thành cơn ác mộng toàn thời gian.

Mở rộng