Ở Nhà Một Mình 6 – Home Sweet Home Alone ()


 

Một cặp vợ chồng cố gắng cướp lại một vật gia truyền có giá trị từ một đứa trẻ rắc rối.

Mở rộng