Nước Mỹ: Phim Điện Ảnh – America: The Motion Picture ()


 

Một George Washington cầm cưa hợp tác với người anh trai yêu bia Sam Adams để hạ gục người Anh trong một cuộc đấu khẩu bằng miệng về Cách mạng Mỹ.

Mở rộng